יחידה 2-מושגים למהפכן המתחיל

יחידה מספר 2-מושגים למהפכן המתחיל
מטרות

החניך יתחיל את תהליך הלימוד מתוך למידת מושגי בסיס

מהלך-
1. משחק פתיחה לבחירת הקבוצה
-10 דקות-

2. תופסים קו- תחרות בין שתי קבוצות.
על הלוח רשומים כל המונחים המשתתפים במשחק. בכל תור עולה נציג מקבוצה, מטרת הנציג היא להעביר את אחד מהמונחים לקבוצתו ע"י ציור על הלוח, החניכים יכולים להיעזר במחסן מושגים שנמצא על הלוח. לכל קבוצה יש דקה להעביר את המושג. הקבוצה עם הכי הרבה מושגים מנצחת! (המושגים נמצאים בנספח)
-20 דקות-

3. מיון המונחים-
החניכים מקבלים כרטיסיות קטנות שעליהן רשום מושג ללא הסבר. למדריך יש את אותם המושגים בנוסף להסבר. מטרת החניכים היא למיין את המושגים לשלושה סוגים: קפיטליזם, סוציאליזם ואחר. תוך כדי שהחניכים ממיינים, שואלים אותם מדוע המיון הוא כזה, וביחד מפרשים המושג.
אחרי שהמושג הוסבר, מביאים לחניכים את הכרטיס עם הפירוש, כך שבסוף נוצר פלקט מושגים שילווה אותנו לכל אורך הסמינר.
-20 דקות-

בסוף המתודה שווה לשאול את החניכים אם יש עוד מושגים שהוא רוצה לשאול או לדבר עליהם.

ציוד:
פלקט גדול מחולק ל3 שעליו כתוב : סוציאליזם, קפיטליזם ואחר.
כרטיסיות מושגים ללא פירוש, כרטיסיות עם מושגים + פירוש המושגים.

נספחים:

סוציאליזם הוא שם אב לקבוצת אידאולוגיות ומערכת כלכלית ושלטונית מדינית ליישומן, שבהן הקניין וחלוקת המשאבים נתונים לפיקוח ממשלתי במטרה לצמצם את הפערים החברתיים, וכך להתקרב, ואף להגיע, לשוויון. כשיטה כלכלית, סוציאליזם מקושר לבעלות משותפת על אמצעי הייצור. שליטה זו על אמצעי הייצור יכולה להיות ישירה – באמצעות בעלות קולקטיבית כגון קואופרטיב – או לא ישירה, בשם "העם", על ידי המדינה.

 קפיטליזם
קפיטליזם הוא שיטה כלכלית וחברתית שהתפתחה באירופה בין המאה השש עשרה והמאה התשע עשרה, המבוססת בעיקרה על הזכות של פרטים וקבוצות לבעלות פרטית על הרכוש ולשימוש בו באופן חופשי, תוך הסתמכות על שמירת זכויות הקניין באמצעות הרשות השופטת ומערכת אכיפה יעילה

הפרטה
הַפְרָטָה היא תהליך שבו מועבר או נמכר רכוש בבעלות ציבורית לבעלות פרטית. ההליך ההפוך מכונה הלאמה.
המונח מקושר לעתים קרובות עם מכירתן של חברות ממשלתיות או שירותים ציבוריים לחברות פרטיות. שירותים וחברות כאלו כוללים בין השאר ארגונים העוסקים באספקת שירותי תשתית ותעשייה, כמו חברות העוסקות במחצביםחשמל ואנרגיהמיםתחבורה, ותקשורת. תחומים אחרים בהם מתקיימות פעולות הפרטה הם בשירותי הבריאות והחינוך וכן במערכות בנקאות וכספים.

הלאמה
הַלְאָמָה הוא מונח המתאר פעולה של נטילת קניין מידי בעליו על ידי המדינה והפיכתו, לפיכך, לרכוש הלאום. המונח מתאר לרוב נטילת קניין פרטי, אבל לעתים הוא מתייחס גם לנטילת קניין של רשויות מקומיות. המונח ההפוך להלאמה הוא הפרטה. פעולה של הלאמה אחרי הפרטה מכונה "הלאמה מחדש".

כלכלה
כלכלה היא מכלול הפעילות האנושית, המכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו. כלכלה היא גם תחום מחקר במדעי החברה, העוסק ביחסים האנושיים והחברתיים שקשורים בהשגת אמצעים חומריים, והחוקים והיחסים החברתיים הנוגעים לייצורו וחלוקתו של קניין המשמש לצורכי אדם.

דמוקרטיה
דמוקרטיה (ביוונית: Δημοκρατία שלטון העם, (δήμος דמוס עם (מופיע בדרך כלל במשמעות של המון, אספסוף), κράτος קרטוס כוח) היא שיטת ממשל שבה יש לאזרחים יכולת להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם, באופן חוקי וממוסד. הם יכולים לעשות זאת, לדוגמה, באמצעות הבעת דעות בפומבי, הצבעה בבחירות או במשאלי עם, השתתפות בדיונים לפני ההחלטות ובהחלטות עצמן, התמודדות בבחירות או הצטרפות אל מפלגה המתמודדת בהן.
נכון לעשור הראשון של המאה ה-21, מרבית המדינות הדמוקרטיות דוגלות גם בשוויון הזדמנויות ועושות מאמצים לאפשר השפעה שלטונית שווה של כלל האזרחים, בלא תלות במוצא, מעמד חברתי וכלכלי, מין, גזע, דת וכיוצא באלה.

סוציאל – דמוקרטיה
סוציאל-דמוקרטיה היא אידאולוגיה פוליטית שתחילתה במאה ה-19, עת דגלה במהפכנות מרקסיסטית, ואשר השתנתה בהדרגה וסיגלה בתהליך ארוך, שהחל לאחר המהפכה הבולשביקית, עקרונות של מדינת רווחה המשתלבים כיום בקפיטליזם עם נטייה לסוציאליזם תוך מעורבות גבוהה יחסית של הממשלה במשק.

לפי התפיסה הסוציאל-דמוקרטית שהתפתחה במשך המאה ה-20, אין צורך בכינון דיקטטורה של הפרולטריון, כפי שנקבע בדוקטרינות המרקסיסטיתוהקומוניסטית, וניתן להשיג את מטרות הסוציאליזם (או לפחות חלקן) במערכת הפוליטית הקיימת ובאמצעים דמוקרטיים. הבסיס העיקרי לתפישה הוא שמעמד הפועלים מהווה רוב בין אזרחי המדינה המתועשת, וכאשר קיימת זכות הצבעה לכלל האזרחים ניתן לנצל את השיטה הדמוקרטית ולהגיע לרוב פרלמנטרי להשגת מטרות הסוציאל-דמוקרטיה.

ניאו ליברליזם
נאו-ליברליזם היא אידאולוגיה פוליטיתכלכלית השואפת לצמצם את מעורבות הממשלה בכלכלה הלאומית של מדינות, מתוך תפישה שהעברת השליטה בכלכלה לסקטור הפרטי ולשוק החופשי מביאים לכלכלה יעילה יותר. המונח משמש לתיאור תחייתו של זרם הליברליזם הכלכלי בשנות ה-70 ואילך.

מהפיכה
מהפכה מוגדרת כאירוע היסטורי המשנה, בזמן קצר יחסית, את פני החברה, בעקבות קפיצת מדרגה ביכולתו הטכנולוגית של האדם, או בעקבות שינוי רדיקלי בתפיסתו החברתית והפוליטיתסמואל הנטינגטון הגדיר מהפכה כ"שינוי מהיר, עמוק ואלים, המשפיע על הערכים הדומיננטיים בחברה, על המוסדות הפוליטיים ועל המבנה החברתי". עם זאת, משתמשים במונח "מהפכה" גם במקרים בהם השינוי הוא עמוק אך אינו מהיר (כמו במקרה של המהפכה התעשייתית). יש לשים לב שאלימות, החלפת שליטים וחוסר לגיטימציה אינם קריטריונים להגדרת מהפכה אלא תופעות לוואי או תוצאות שלה.

פוליטיקה
פוליטיקה במובנה הרחב היא עיצוב החברה על ידי התייחסות לכוחות הפועלים בה. בהגדרה זו, לכל פעילות אנושית קשר הדוק לפוליטיקה, שכן כל הפעולות המתבצעות על ידי האדם קשורות בכוחות חברתיים.

 

מס פרוגרסיבי
מס פרוגרסיבי הוא מס שאחוז התשלום שלו מסך ההכנסה עולה עם דרגת ההכנסה. כלומר אדם עשיר ישלם אחוזים גבוהים יותר מהכנסתו על מס זה יחסית לאדם עני. הסיבות להטלת מס פרוגרסיבי הן:

  • הדבר מעודד שיווין היות והעשירים משלמים יותר מהעניים.
  • סיבה פרקטית יותר (מצד גובי המס)- המס שכל עשיר יכול לשלם הוא גדול יותר.

יש הטוענים לצידוק אפשרי נוסף לקיומו של מס פרוגרסיבי – המוסדות החברתיים הקיימים משרתים למעשה יותר את העשירים – מגינים על רכושם לדוגמה. כמו כן העשירים נהנים מקיומו של הסדר החברתי, וחלוקת הרכוש הנתונה, ולכן יש להם עניין גדול יותר בהמשכיותו של סדר זה. מצד שני, חלק גדול מהמיסוי הולך לסבסוד שרותים של מוצרים ציבוריים כמו חינוך או בריאות, או לתשלומי העברה המשרתים באופן מיידי את האינטרסים של העניים.

מס רגרסיבי
מס רגרסיבי הינו מס שאחוז התשלום שלו שווה לכלל האזרחים ללא קשר לגודל ההכנסה של האזרח. משמע כלל האזרחים יישלמו את אותו אחוז על קניית דלק, סיגריות וכו'… לדוגמא מע"מ הינו מס רגרסיבי, גם אדם עשיר וגם אדם עני יישלמו 17% על קניית מוצרים, שימוש בשירותים וכו'

מדינה
מדינה מתוארת במדע המדינה בדרך כלל כחברה של בני אדם המתגוררים בטריטוריה ספציפית על פי סמכות משותפת חוקתיתחוקית ופוליטית. בדרך כלל מנוהלים ענייני המדינה על ידי אדם שעומד בראש המדינה ובאמצעות קבוצת אנשים המהווים את הממשל או הממשלה – הרשות המבצעת של המדינה.

מדינת רווחה
מדינת רווחה הוא כינוי למכלול המנגנונים שמפעילה המדינה שמטרתם חלוקה-מחדש של המשאבים בחברה. מנגנונים אלו אוספים משאבים מהאזרחים – בעיקר בצורת מסים, אך לעתים גם בצורות אחרות – ומחלקים אותם מחדש באופנים הנתפסים כצודקים יותר. מנגנונים נפוצים של חלוקה מחדש הם מערכות חינוך ובריאות ציבוריות, קצבאות כספיות לצרכים שונים, דיור ציבורי ועוד.

נספחים-

פוליטיקה

מדינת רווחה

מדינה

מס רגרסיבי

מס פרוגרסיבי

מהפיכה

 

ניאו ליברליזם

סוציאל – דמוקרטיה

דמוקרטיה

כלכלה

הלאמה

הפרטה

קפיטליזם

סוציאליזם

 

מודעות פרסומת
פוסט זה פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

תגובה אחת על יחידה 2-מושגים למהפכן המתחיל

  1. פינגבאק: חברתי כלכלי-ממחאה למאבק בין שתי גישות עולם | פתיליה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s